ecommerceemailnewsletter

Phạt tiền đến 100 triệu đồng nếu doanh nghiệp vi phạm về TMĐT

Ngày 15⁄11⁄2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185⁄2013⁄NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó có quy định cụ thể các chế tài đối với các hành vi…

web-thuong-mai

Cách thức đăng ký website thương mại điện tử (TMĐT)

Cách thức đăng ký website thương mại điện tử (TMĐT) với Bộ Công Thương Thông báo tới các thương nhân, tổ chức đã đăng ký website sàn giao dịch TMĐT Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử thay thế Nghị định số…