TUẦN LỄ VÀNG

(từ 25/07 – 31/07/2016)

Ưu đãi giảm 30% học phí

  • Đăng ký từ 04 khóa học trở lên
  • Đăng ký và đóng tiền trong tháng 7
  • Thanh toán học phí 01 lần
  • Ap dụng cho 20 đăng ký sớm nhất

Chúng tôi khác biệt như thế nào?

  • Dạy “Cầm tay chỉ việc”, thực hành trên sản phẩm bạn đang kinh doanh
  • Mỗi lớp học tối đa 5 người
  • Giờ học linh động theo học viên
  • Hỗ trợ lâu dài, miễn phí sau khóa học

Áp dụng cho 20 người đăng ký đầu tiên, hết ngày hoặc đủ số lượng sẽ không được nhận ưu đãi này

Không áp dụng ưu đãi này cho các chương trình ưu đãi khác

THÔNG TIN KHÓA HỌC MARKETING ONLINE TẠI MOA

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ