Marketing-yourself-online

Chính sách hợp tác dự án của Học Viện MOA

  • Thứ nhất : MOA không làm dịch vụ Marketing online, Chỉ là nhà tư vấn giải pháp, việc thực thi sẽ chuyển cho đối tác MOA thực hiện. Tất cả hoạt động đối tác thứ 3 phải được MOA kiểm soát và hiệu chỉnh khi cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng, dịch vụ do MOA cung cấp.
  • Thứ hai : MOA sẽ hợp tác với doanh nghiệp, cá nhân cùng nhau triển khai dự án. Dựa trên nền tảng doanh số MOA triển khai để phân chia lợi ích. Doanh nghiệp cung cấp nguồn nhân lực để MOA đào tạo, hoặc MOA cung cấp nhân sự cho doanh nghiệp để thực thi dự án.

Chính sách trong đào tạo

  • Với quan điểm “HỌC ĐƯỢC” là phải “LÀM ĐƯỢC” trong mảng đào tạo của MOA, Chúng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết, thời gian, công sức để thiết kế ra các khoá học với chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đội ngũ giảng dạy với các tiêu chí: thực tiễn, dễ hiểu, khả thi và có chiều sâu, nhằm mang lại những kết quả tốt nhất cho học viên.
  • Do đó, chúng tôi cam kết các học viên sau khi đã theo học các khoá học của chúng tôi một cách nghiêm túc và nỗ lực hoàn thành các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng thực hành theo tiêu chuẩn đào tạo MOA đề ra thì các bạn đủ “tự tin” triển khai tốt các kiến thức đó vào các dự án thực tế mà bạn mong muốn thực hiện.

“ Đào tạo thực học, triển khai thực tiễn”

Tham khảo thêm Chính sách hợp tác phát triển cùng MOA