Cách thức đăng ký website thương mại điện tử (TMĐT) với Bộ Công Thương

Thông báo tới các thương nhân, tổ chức đã đăng ký website sàn giao dịch TMĐT

thiet-ke-website-thuong-mai-dien-tu

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP năm 2006. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Theo quy định tại Nghị định, các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (website do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại) phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương. Website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm các loại sau:

  • Sàn giao dịch TMĐT
  • Website đấu giá trực tuyến
  • Website khuyến mại trực tuyến
  • Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định

Theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP, thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sau:

1. Cách đăng ký

Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

2. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 12/2013/TT-BCT);

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

c) Đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

  • Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến
  • Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ
  • Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT với các bên sử dụng dịch vụ

d) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan;

đ) Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân tổ chức, cá nhan tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó

e) Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

Như vậy, sau ngày 01 tháng 7 năm 2013 là ngày Nghị định 52/2013/NĐ-CP có hiệu lực, các website trước đây đã thực hiện thủ tục đăng ký sàn giao dịch TMĐT với Bộ Công Thương theo Thông tư số 46/2010/TT-BCT phải tiến hành bổ sung hồ sơ đăng ký (bao gồm việc bổ sung một số thông tin trong hồ sơ trực tuyến và bổ sung Đề án cung cấp dịch vụ).

Ban quản trị Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử sẽ có thông báo gửi về địa chỉ email do thương nhân, tổ chức đã cung cấp khi tiến hành đang ký website để yêu cầu bổ sung hồ sơ. Sau khi có thông báo, đề nghị thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn để bổ sung hồ sơ theo yêu cầu trong vòng 30 ngày.

Nguồn: www.online.gov.vn

Xem thêm: >> Tất cả tài liệu thương mại điện tử <<

>> Phạt tiền đến 100 triệu nếu doanh nghiệp vi phạm về TMĐT

>> 32 chỉ số KPIs cho thương mại điện tử