Comment bằng Facebook là cách đơn giản để khách hàng để lại nhận xét trên website của bạn. Nó cũng là một cách quảng bá website vô cùng hiệu quả, khi mà khách hàng đăng nhận xét của họ trên facebook thì nhiều bạn bè khác của họ cũng sẽ thấy được website của bạn.

comment facebook

Để tạo khung comment facebook cho Blogspot các bạn chỉ cần thực hiện theo một số bước khá đơn giản sau đây:

1. Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger. Chọn Mẫu và chọn Chỉnh sửa HTML

2. Chèn đoạn code dưới đây vào trước thẻ

<div id=’fb-root’/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

3. Tiếp tục bạn chèn đoạn code dưới đây vào trước thẻ </head>

<script type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(“.html”)+5);
var fbcm ='<div class=”fb-comments” data-href=”‘+fb_href+'” data-num-posts=”5” data-width=”550“></div>’;
//]]>
</script>

Với 5 là số nhận xét sẽ hiển thị và 550 là chiều rộng của khung nhận xét. Bạn có thể tùy chỉnh 2 số này tùy ý.

4. Tiếp tục bạn tìm đến đoạn code sau:

<b:include data=’post’ name=’post’/>

Và chèn đoạn code dưới đây vào ngay sau đoạn code vừa tìm ở trên

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<script type=’text/javascript’>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

5. Bấm lưu để hoàn thành

Như vậy là bạn đã tạo được khung nhận xét Facebook thật tiện lợi và có tính quảng bá mạnh mẽ

Chúc bạn thành công

 

Xem thêm những bài viết hay về kiến thức thiết kế Website khác để hỗ trợ cho việc học marketing online tại đây:

>>> Lợi ích khóa học thiết kế website bằng Blogger

>>> Kiến thức thiết kế Website đầy đủ